Business Advisor

Specialisttjänster innehåller helheter som stödjer och optimerar din business. 

  • Beskattning

  • Företagsomstruktureringar

  • Konsultering i företagsaffärer 

  • Hjälp med att sluta verksamhet

  • Stödja i processutveckling, förändringsledning
     

Ekonomichef / Controller- tjänsten kan ni välja att använda timmar, dagar eller längre perioder. 

Vi kommer överens tillsammans


•    Arbetsuppgifter och kunnande som behövs 
•    Processer (kartläggning och beskrivning)  
•    Bästa personen som passar i rollen

      Ekonomichef / Controller tjänsten innehåller till                exempel följande tjänster i redovisning:
•    Budgetering 
•    Kassaflöde
•    Investering och finansierings beräkningar
•    Bokslutsanalyser
•    Kostnadsberäkning  
 

Taloushallinta Uniikki logo

Taloushallinta.fi

© Taloushallinta Uniikki Oy 

  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube